Deutschland
  Estland | Esti
  Litauen | Lietuviu
  Lettland | Latviešu
Lietuva – Europos valstybė, esanti piečiausiai iš visų Baltijos valstybių. 
Ji ribojasi vakaruose su Baltijos jūra bei turi bendras sienas su Latvija, Baltarusija, Lenkija ir Kaliningrado sritimi. Jau prieš daugelį šimtmečių gyveno lietuviai ir jų protėviai Baltijos pakrantėje. Lietuvos vardas (kaip Litua) pasirodo pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose 1009 metais Kvedlinburgo analuose, kur trumpai aprašyta „pagonių arkivyskupo“ šv. Brunono Kverfurtiečio žūtis (jis skelbė krikščionybę). Buvo laikai, kai Lietuvos valstybė suvaidino reikšmingą vaidmenį Europos istorijoje, bet vėliau ji buvo kuriam tai laikui pradingusi iš žemėlapių. Per eilę šimtmečių lietuvių tauta patyrė ir gėrio, ir blogio, todėl ji privalėjo atkakliai kovoti dėl savo egzistencijos; ir vis tik ši maža tauta sugebėjo išsaugoti savo kalbą ir kultūrą. Vykstant „perestroikai“ 1990 metais Lietuva apsisprendė tapti nepriklausoma valstybe ir dėl to susidūrė su sovietų valdžios ginkluotu pasipriešinimu. Po 1991.02.09. referendumo Lietuva vėl  reikalavo savo nepriklausomybės, kaip ir kitos kaimyninės šalys Latvija bei Estija. Lietuvių kalba, kuria šneka trys su puse milijonų Lietuvos gyventojų, kartu su latvių kalba priklauso seniausioms Europos kalboms. Dėl didelės emigraijos – penkis kartus didesnė, nei Europos vidurkis – Lietuvos gyventojų skaičius nuolatos mažėja. Nuo 2004 metų Lietuva priklauso 27 Europos Sąjungos valstybėms; ji yra NATO narys. Nuo 2007.12.21. Lietuva priklauso Šengeno erdvei. Lietuvos sostinė – Vilnius. Šis miestas turi savo charakterį, savo davsią, kurią galima pajusti, vaikštant senamiesčio gatvelėmis. Vilnius žymus savo senu universitetu (didžiausias universitetas Lietuvoje ir vienas seniausių rytų Europoje – įkurtas 1578 m.). Tarp 12 fakultetų yra ir medicinos fakultetas. Antras pagal dydį miestas – Kaunas. Ten yra didžiausia Lietuvos klinika ir Medicinos universitetas. (Kauno medicinos universitetas tęsia 1922 metais įkurto Lietuvos universiteto medicinos fakulteto tradicijas. Uždarius šį universitetą nuo 1950 iki 1998 metų Kauno Medicinos institutas buvo kaip atskira įstaiga. Nuo 1989 metų įstaiga vadinosi Medicinos Akademija, nuo 2010 m. pervadinta Lietuvos sveikatos mokslų universitetu (LSMU). Lietuvoje yra valdiška ir privati medicina; funkcionuoja valstybinė ligonių kasų sistema.

© Hageneuer Webdesign 2008
Hageneuer Webdesign